فروشگاه کشاورزی سبز گستر شاهرود کود سم
افات گیاهی بیماری زراعی باغی گلخانه سم بذر گل سبزی کود تفتان شاهرود کریستالون

كرم ميوه Paramyelois transitella : 
بر خلاف كرم گردوكه فقط يك لارو در داخل ميوه هاي آلوده وجود دارد در صورت حمله اين آفت چندين لارودر داخل يك ميوه مشاهده مي شود. لارو نسل اول و دوم در طول بهار و تا بستان به ميوه ها خسارت ديده و موميايي شده حمله مي كند،ولي لارو نسل سوم از طريق پوست سبز ترك خورده خسارت زيادي به مـــــيوه ها وارد مي كند.
مبارزه :


برچسب‌ها: افات گردو سم کود بذر گلدان فروشگاه سبز گستر

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 توسط هاشمی - مقیمی
فواید گوگرد در خاک های کشاورزی

گوگرد، عنصری حیاتی برای تغذیه گیاهان است و نقش آن برتر از فسفر می‌باشد. نقش گوگرد در گیاهان، به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است. مقدار گوگرد مورد نیاز برای برداشت هر تن دانه‌های روغنی ۱۲ کیلوگرم، برای بقولات ۸ کیلوگرم و برای غلات ۴ کیلوگرم است. در ذکر اهمیت گوگرد از دید تغذیه گیاه، همین کافی است که در اکثر محصولات کشاورزی نسبت ازت به گوگرد (N/S) لازم استادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پانزدهم آبان 1392 توسط هاشمی - مقیمیدف :  تقویت اندام های باردهی گل برای افزایش میزان گرده افشانی و تبدیل حداکثر گل به میوه.

 ازت  N         

روی  Zn      

بر     B          

                      

 فرمولهای اماده امروزه  در بازار موجود میباشد  

ادرس ما -  شاهرود چهارراه مدرسه قلعه ابتدای خیابان 15 خرداد فروشگاه کشاورزی سبز گستر 

تلفن 02732240488

مزایا و دلایل محلول پاشی :

 
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه دهم مهر 1392 توسط هاشمی - مقیمیعلائم کمبود و بیش بود عناصر در گیاهان

ازت (Nitrogen)

مشارکت در ساخت ارگانهای رویشی در گیاه

علائم کمبود ازت
ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم شهریور 1392 توسط هاشمی - مقیمی
و میوه و رشد آن متوقف گردیده. گیاه (سمت چپ) را با گیاه سالم (مرکز) مقایسه نمایید. برگهای مسن تر به طور یکنواخت به رنگ سبز کمرنگ مایل به زرد در می آیند. این حالت به برگهای جوانتر بالایی نیز منتقل می گردد (سمت راست).

کمبود ازت:
میوه ها کوتاه، لاغر و با نوک باریک و به رنگ سبز روشن در می آیند.

کمبود فسفر:
در این گیاه که از رشد باز مانده است برگ مسن تر به رنگ زرد درآمده اما برگ بالایی آن سبز تیره باقی مانده.

کمبود فسفر:
گیاه دچار کمبود فسفر(نمونه سمت چپ) با توقف رشد مواجه بوده و برگها کوچک و به رنگ سبز تیره در می آید. نمونه گیاه سالم در سمت راست دیده می شود.

کمبود فسفر:
این برگ مسن، نقاط سوخته و قهوه ای بین رگبرگها را نشان می دهد.

کمبود پتاسیم:
گیاه دچار کمبود پتاسیم در سمت چپ دیده می شود. برگهای مسن تر (پایینی) به رنگ زرد در آمده و سپس خشک و کاغذی می شود. گیاه سالم در سمت راست ملاحضه می گردد.

کمبود پتاسیم:
زردی و سوختگی در برگهای قدیی تر از لبه برگ شروع می شود(چپ و مرکز) و احتمالا در بین رگبرگهای اصلی به سمت مرکز برگ گسترش می یابد(راست).

کمبود پتاسیم:
عدم توسعه میوه در ناحیه انتهای ساقه ملاحضه می گردد.

کمبود منیزیم:
کمبود در گیاه سمت چپ به صورت زردی و سوختگی به رنگ قهوه ای مایل به زرد روی برگهای مسن تر نمایان می گردد. در سمت راست گیاه سالم نشان داده شده است.

کمبود منیزیم :


د باز ماندن بوته می باشد.ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم شهریور 1392 توسط هاشمی - مقیمی 

(Nitrogen)ازت

نقش ازت بيشتر مشارکت در ساختار ارگانهاي رويشي مثل برگ و شاخسارها است تا تشكيل ميوه. مصرف بالاي آن بيشتر باعث تحريك رشد رويشي و سبزينگي است تا رشد و نمو ريشه وتشکيل ميوه. فرم آمونيومي ازت خصوصاً ويژگي رويشي را در گياه القا مي نمايد.

علايم کمبود ازت

 

بوته هاي دچار کمبود ازت داراي اندازه کوچك با برگ هاي آوچك هستند . رنگ پريدگي برگ از مشخصه هاي ظاهري کمبود ازت است . ازت عنصر پرتحرکي است که علايم کمبود آن به صورت رنگ پريدگي و زردبرگي عمومي در سطح برگ هاي پائين بوته مشخص مي گردد. در صورت شدت کمبود.کل گياه رنگ پريده مي گردد و برگهاي جوانتر رشدشان متوقف ميشود. ميوه هاکوتاه قد شده،در برخی ارقام حساس خاردار و باريك و نازك و به رنگ سبز روشن مي گرايند. بعضي مواقع ميوه خاردار شده و نوك آن باريك و تيز مي شود.

مسموميت ازت

سميت نيتروژن با علايمی مانند ساقه هاي ضخيم وکلفت، رنگ سير و تيره برگها که بعضاً پيچيده نيز مي گردند تظاهر ميکند. دراين حالت فاصله ميانگره ها کوتاه مي شود و پيچك هاي اطراف بندها بسيار فراوان مي شوند . شاخه هاي فرعي کوتاه مي شوند و غالبيت انتهايي شدت مي يابد وگل ها و ميوه ها کم مي شوند . در حالت شديد رشد متوقف مي شود . برگ ها پائيني و سطحي حالت پيچيده گرفته و به آهستگي خزان مي آنند . در اين حالت نقاط شفاف بين رگبرگ ها ظاهر مي شوند آه بعداً زرد شده و قهوه اي مي گردند . بطوريكه حاشيه و ميان برگ حالت سوختگي پيدا مي آنند و کل بوته از بين مي رود . نيترات آمونيوم يا اوره در نسب ت هاي کم و غلظت هاي تعيين شده همراه با عدم برنامه ريزي به طور مؤثري منجر به تشکيل بوته هايي ضعيف همراه با توقف رشد مي گردد. اگر چه مصرف بي حد ازت باعث سوختگي شديد گياه مي شود. اولين علايم مسموميت آمونيوم در محيط شامل ظهور لكه هاي نقطه اي زردرنگ يا بي رنگ بر روي سطح برگ هاست که متعاقباً گسترش يافته به طوريكه ممكن است سطح کل برگ را بپوشاند به جز در محل رگبرگ هاي که سبز باقی می ماند.

در اغلب حالات مسموميت ازت قابل برطرف کردن است . آبياري سنگين و کنترل محيط بشكل مناسب مي تواند باعث بازيابي بوته ها شود . غلظت مطلوب ازت در خيار گلخانه اي مابين ٥ تا ٦ درصد. درصد ازت نيتراتي در وزن خشك ) در برگهاي سوم از نوك انتهايي5 / ٠ تا ٥/1برمبناي وزن خشك (يا  سطح برگ حداقل ١٠ سانتي متر) بوته هاي خيار مي باشد.

علايم کمبود در بوته ه ايي که غلظت ا زت در آنها کمتر از ٢ تا ٣ درصد بر مبناي وزن خشك در برگها باشد تظاهر مي کند.

روش برطرف کردن کمبود ازت

نوشته شده در تاريخ یکشنبه سوم شهریور 1392 توسط هاشمی - مقیمی جدول آفات درختان میوه      فروشگاه کشاورزی سبز گستر
شاهرود چهارراه مدرسه قلعه ابتدای خیابان 15 خرداد تلفن 0273/2240488 سم  ، کود تفتان و سایر ریز مغذی بارور 2  ، ادوات کشاورزی ، بذر اصلاح شده                      1 شته سبز سيب Aphis pomi degeer تخم _ انفرادي زردي و پيچيدگي در برگ 2_ توليد عسلك سيب،گلابي،ازگيل،زالزالك 2 شته آرد آلود سيب Dysaphis mali ferr تخم _انفرادي ريزش گل و ميوه و پيچيدگي برگ سيب 3 شته مومي سيب Erisoma lanigerum اطراف كرج پوره ضعف و خشك شدن درخت سيب،زالزالك،ازگيل،نارون سيب پايه كوتاه حساس تر در ايران سيكل زندگي فقط روي سيب است 4 شپشك ها coccoidea داراي 2_3 نسل 5 سپر دار بنفش زيتون Parlatoria oleae colv پوره سن دو،حشرات كامل ولي     
برچسب‌ها: جدول افات قیمت مناسب سموم کلی

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم خرداد 1392 توسط هاشمی - مقیمی مصرف مواد تقویتی ( تفتان شیمی )

پسته

مرحله ارزنی شدن ۲لیتر در هکتار به همراه ۱۰ تا ۱۵ کیلو اوره در ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر داخل آب ابیاری

مرحله شروع پر کردن مغز ۲لیتر در هکتار به همراه ۱۰ تا ۱۵ کیلو اوره در ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر داخل آب ابیاری

انگور

قبل از گلدهی  ( شن ) ۲لیتر در هکتار به همراه ۱۰ تا ۱۵ کیلو اوره در ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر داخل آب ابیاری

تکرار یک ماه بعد ۲لیتر در هکتار به همراه ۱۰ تا ۱۵ کیلو اوره در ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر داخل آب ابیاری

پنبه

 

زمان های مصرف:برچسب‌ها: خرید تفتان کلی جزئی راهنما نحوه مصرف فروشگاه سبز گ

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 توسط هاشمی - مقیمیسن هاي زيان آور پسته

Pistachio Bugs

 

   سن‌هاي‌ زيان‌ آور پسته‌ كه‌ تاكنون‌ در مناطق‌ پسته‌ كاري‌ كشور شناسايي‌ شده اند، به طورعمده متعلق‌ به خانواده‌هاي ‌Pentatomidae (سن‌هاي‌ بدبو) وLygeidae  (سن‌هاي‌ بذرخوار) مي باشند . اين حشرات قادرند از مرحله تشکيل تا رسيدن کامل ميوه با تغذيه از ميوه پسته, ايجاد خسارت نمايند. تغذيه سنها از ميوه هاي تازهادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1392 توسط هاشمی - مقیمیبا سلام به کشاورزان عزیز و دوستداران طبیعت انشاله قصد داریم خدمت شما باشیم و به سوالات شما در صورت امکان پاسخ بدیم 

آدرس ما : شاهرود چهار راه مدرسه قلعه ابتدای خیابان 15خرداد تلفن: 2240488-0273

فعلا از انگور 

آفات مهم انگور

کرم خوشه‌خوار انگور
(lep: tortricidae)

در ایران فقط روی انگور گزارش شده است. در بهار لاروهای جوان نسل اول از جوانه‌های گل دهنده و غنچه تغذیه کرده و روی آنها را با تارهایی می‌پوشانند. در برخی موارد نیز از جوانه‌های شاخه‌زا تغذیه کرده و در نتیجه سبب خشکیدن گلها و جوانه‌ها و ریزش آنها می‌گردند. لاروهای نسل دوم از گوشت غوره تغذیه می‌نمایند. بر اثر تغذیه پوست غوره منظره خاکی رنگی پیدا نموده، چروک برداشته و ح به‌ها می‌ریزند. لاروهای نسل سوم از انگورهای


برچسب‌ها: آدرس, شاهرود چهار راه مدرسه قلعه ابتدای خیابان 15خرداد ت, 2240488, 0273

ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 توسط هاشمی - مقیمی


 

VPN

قالب بلاگفا